برگزاری مجمع و انتخاب بازرس جدید انجمن مستندسازان


عصر روز دوشنبه، ۲۴ فروردین ماه، مجمع عمومی انجمن مستندسازان سینمای ایران در محل سالن نمایش خانه سینما واقع در خیابان بهار برگزار شد.
با به حد نصاب رسیدن مجمع، این نشست در ساعت ۳۰: ۶ عصر آغاز شد. مجتبی میرتهماسب از سوی حاضران به عنوان مدیر جلسه انتخاب شد و هیئت مدیره انجمن شامل بهرام عظیم‌پور، ناهید رضایی، ناصر صفاریان، مهرداد زاهدیان و ابراهیم مختاری و بازرس انجمن، پژمان مظاهری‌پور برای ارائه گزارش روی صحنه حاضر شدند.
پس از خوانده شدن گزارش علکرد هیات مدیره، گزارش مالی و گزارش بازرس، به صورت جداگانه، اعضای موافق و مخالف به طرح نظر و سوال خود پرداختند و اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن هم توضیحاتی در این زمینه ارائه کردند. پس از خوانده شدن هر گزارش و به دنبال بحث درباره آن، رای گیری علنی انجام شد و هر سه گزارش به تصویب اکثریت جمع رسید.
در پایان این جلسه، انتخاب بازرس انجمن برگزار شد و از میان دو نامزد بازرسی، مهدی قربان‌پور و پژمان مظاهری‌پور، مهدی قربان‌پور حائز اکثریت آرا شد و مسئولیت بازرسی انجمن مستندسازان سینمای ایران را به عهده گرفت. مجمع در ساعت ۱۱ شب به پایان رسید.

 

منبع: رای بن مستند | تاريخ: 1394/01/29
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد