فارابی
ویژه سینمای مستند ایران

مدیر مسئول: علیرضا رضاداد، زیر نظر: داریوش نوروزی، سردبیر میهمان: احمد میر احسان، دوره ی پانزدهم، شماره 4 و 3، شماره مسلسل 60 – 59، بنیاد سینمایی فارابی، بهار و تابستان 1385، 346 صفحه، 2200 تومان

فهرست:
بخش اول: مدرن سازی و سینمای مستند ایران
پیش گفتار، پرسش هایی درباره ی سینمای مستند ایران (احمد میراحسان)، شیوه شناسی (محمد تهامی تهامی نژاد)، پرسش هایی درباره تاریخ سینمای مستند ایران (روبرت صافاریان)، مدرنیزم، تبلیغات و سینمای مستند (همایون امامی)، مدرنیزاسیون و سینمای مستند ایران (محمد سعید محصصی)، فرماسیون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایران و سینمای مستند (میراحسان)، مورفولوژی سینمای مستند ایران (علی ارکیان )، مروری بر چشم انداز سینمای مستند ایران (محمد سینا)، تولید فیلم های مستند و خبری 1965 – 1950 (محمدعلی ایثاری، ترجمه ی محصصی)، شکل گیری سینمای مستند در ایران (ارکیان)، افسون زدایی سینمای مستند (میر احسان)، سینمای مستند و مدرنیسم (سینا).
بخش دوم: مجموعه بحث های همایش"انسان، صنعت، فرهنگ و سینمای مستند"
مقدمه، گونه شناسی فیلم مستند صنعتی (احمد ضابطی جهرمی)، متن مباحث مطروحه در میزگرد همایش انسان، صنعت، فرهنگ و سینمای مستند، نگاه ناب اندیش یا چالش گر در سینمای مستند صنعتی ایران (پیروز کلانتری)، به سوی چالش خجسته ای در باب مستند صنعتی (محمدحسن عرفانیان آسیایی)، بررسی یک تجربه: تصویری تحلیلی از تجربه ای بیست ساله در مستندسازی صنعتی ( محصصی )، سینمای مستند، تفکر صنعتی (محمدرضا اصلانی )، آسیب شناسی فیلم مستند صنعتی در ایران (سهراب فرسیو)، سندسازی در رسانه ی دیجیتالی (شادمهر راستین)، عقلانیت ابزاری و عقلانیت انتقادی در سینمای مستند (میراحسان).

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/07
به گروه فيس بوک ما بپيونديد