سینمای مستند رومن کارمن
تصویر جنگ، انقلاب و حماسه

کنستانتین اسلاوین، ترجمه ی احمد ضابطی جهرمی، تهران: عکس معاصر، 1363، 72 صفحه، 125 تومان

فهرست:
پیشگفتار مترجم و نویسنده
1: رومن کارمن: عکاس و فیلمبردار (1933 – 1923)
                    (گزارشات مصور – فیلم های خبری)
2: مسکو – قره قوم (1933) ، مسکو – پامیر (1936)
3: انقلاب اسپانیا (37 – 1936)
                    گرانادا، گرانادای من (1967)
4: انقلاب چین (39 – 1938)
                    در چین (1941)
5: حماسه سدوف (1940)
                    مردان سدوف
6: روزی از دنیای نو (1940)
7: نبرد لنین گراد (1924)
                    جنگ کبیر میهنی (65 – 1942)
8: نفتگران دریای خزر (1953)
                    فاتحان دریا (1959)
9: نبرد ویتنام (1955)
10: در هندوستان
                    صبح هندوستان (1955)
11: انقلاب کوبا: جزیره ای در آتش(1961)
12: برلین (1968)
13: جنبش انقلاب شیلی
                    شیلی: عصر مبارزه – عصر هیجان (1973)
                    کاماراداس (1974)
14: قلب کوروالان (1975)
15: برگزیده ای از نوشته های رومن کارمن
16: دیدگاه هایی درباره ی رومن کارمن
فیلموگرافی و کتاب های رومن کارمن

 

تاريخ: 1388/01/06
به گروه فيس بوک ما بپيونديد