فیلم مستند؛ درام و ساختار دراماتیک

همایون امامی، تهران: ساقی، 1387، 192 صفحه، 2400 تومان

فهرست:
پیش گفتار
بخش اول: تعاریف و کلیات
بخش دوم: عوامل ساختاری در فیلم مستند
       درآمد
       تدوین
       صدا
       سکوت
       موسیقی
       گفتار متن
       داستان
اعلام

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/07
به گروه فيس بوک ما بپيونديد