انیمیشن مستند؛ شیوه بیانی تازه

رخساره قائم مقامی (تالیف و گردآوری)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، 1387، 210 صفحه، 4000 تومان

فهرست:
پیشگفتار
مقدمه
فصل یکم: مستند و زمینه های رواج انیمیشن مستند
      درهم شکسته شدن مرزها
      انیمیشن مستند
      تعاریف انیمیشن مستند
      فیلم مستند
      تعاریف و چالش ها
      شیوه ها و طبقه بندی ها در سینمای مستند
      تصورات عمومی درباره ی فیلم مستند
      زمینه های تئوریک رواج انیمیشن مستند
      نگاهی به نظریه های معاصر در باب بازتاب واقعیت در فیلم مستند
      تصویر واقع نمای دیجیتال
      مستند های جعلی
فصل دوم: انیمیشن مستند
      تاریخچه ی مستند انیمیشن
      گونه شناسی
      دلایل به کارگیری
      برخورد مخاطب با انیمیشن مستند
      فیلم مستند با قطعات انیمیشن
      سابقه ی همکاری انیمیشن و مستند در ایران
فصل سوم: کاربرد و زیبایی شناسی انیمیشن در انیمیشن مستند
      تعاریف انیمیشن
      خواص انیمیشن
      تصویر نقاشانه – تصویر عکاسانه
      شیوه ی تولید یک انیمیشن مستند
      مراحل فنی تولید یک انیمیشن مستند
      رویکرد زیبایی شناسانه در تولید
فصل چهارم: نمونه شناسی
       درباره ی دو انیمیشن مستند برجسته: بررسی فییلم های رایان و صدای مادرش

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/09
به گروه فيس بوک ما بپيونديد