کتاب‌شناسی سینمای مستند در ایران

از ابتدا تا انتهای سال ۹۳

اهمیت و ضرورت آگاهی از تاریخ دگرگونی در هر علم، امری بدیهی و بی‌نیاز از توضیح است. شناخت و تسلط بر منابع مطالعاتی همواره گام اول و اصلی هنرجویان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان در هر رشته آموزشی است. بدون شناخت این منابع رسیدن به اهداف مطالعاتی شاید به‌آسانی میسر نباشد. پژوهش ذیل با هدف شناخت و معرفی منابع موردنیاز علاقه‌مندان سینمای مستند تهیه گردیده و شامل تمامی کتاب‌های منتشرشده در ایران (اعم از تالیف و ترجمه) با موضوع سینمای مستند است.

۱۳۹۳
• هنر دقت
اوپیتس، مایکل و الستی، احمد، هنر دقت: کلام و تصویر در مردم‌نگاری، ترجمه محمد همتی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۲۲۸ صفحه
• به ترتیب یا بدون ترتیب
ملوکی، زهرا، به ترتیب یا بدون ترتیب: نسبت سینمای مستند عباس کیارستمی با امر آموزش، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۷۸ صفحه
• فیلم مستند علمی در ایران
تهامی‌نژاد، محمد، فیلم مستند علمی در ایران (گرایش‌های متنوع)، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۱۰۲ صفحه
• مستند علمی: از نمایش تا آموزش
ثنائی، امیرحسین (به کوشش)، مستند علمی: از نمایش تا آموزش، ترجمه خاطره کردکریمی (و دیگران)، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۶۴ صفحه
• ژان پن‌له‌وه
نجوان، امید (به کوشش)، ژان پن‌له‌وه: یک مستندساز و رویاهایش، ترجمه امید نجوان (و دیگران)، اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۳۹۳، ۱۱۲ صفحه
• تاریخ سینمای مستند
بارنو، اریک، تاریخ سینمای مستند: از آغاز تا ۱۹۷۳، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، چاپ سوم، تهران: سروش، اسفند ۱۳۹۳، ۵۳۶ صفحه
• شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند
ضابطی‌جهرمی، احمد، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۳۲۸ صفحه
• مستندسازان سخن می‌گویند
استابس، لیز، مستندسازان سخن می‌گویند، ترجمه شاهپور عظیمی، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۱۶۳ صفحه
• واقعه در قاب
طالبی‌نژاد، احمد، واقعه در قاب، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۱۶۸ صفحه
• کتابِ کارگاه‌های هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران
رحیمی، سیدمجید (گردآوری)، کتابِ کارگاه‌های هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، تهران: رونق و مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۳، ۶۴ صفحه
• تاریخ سینمای مستند
بارنو، اریک، تاریخ سینمای مستند: از آغاز تا ۱۹۷۳، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، چاپ دوم، تهران: سروش، شهریور ۱۳۹۳، ۵۳۶ صفحه
• سینمای مستند ایران و جهان
دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ پنجم، تهران: سمت، ۱۳۹۳، ۴۲۸ صفحه
• مستند جنگی
آقا بابایی، علی، مستند جنگی: نگاهی به فیلم‌های مستند جنگی ایران و جهان، چاپ دوم، تهران: روایت فتح، ۱۳۹۳، ۲۰۰ صفحه

۱۳۹۲
• سینمای مستند صنعتی ایران
محصصی، محمدسعید، سینمای مستند صنعتی ایران: یک بررسی تاریخی/ تحلیلی، تهران: جهاد دانشگاهی صنعتی‌شریف با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستندوتجربی، ۱۳۹۲، ۳۲۵ صفحه
• مباحثی در سینمای مستند
مباحثی در سینمای مستند، ترجمه کریم قربان‌زاده، تدوین و ویرایش احمد ضابطی‌جهرمی، تهران، دانشگاه صداوسیما، ۱۳۹۲، ۱۵۰ صفحه
• مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین
روزنتال، آلن، مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین، ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۳۳۶ صفحه
• ساختن فیلم مستند
همپ، باری، ساختن فیلم مستند: راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، چاپ چهارم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۳۸۴ صفحه
• نگارش فیلم‌نامه مستند
سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، نگارش فیلم‌نامه مستند، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۱۲۰ صفحه
• ساختن فیلم مستند
همپ، باری، ساختن فیلم مستند: راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۳۸۴ صفحه
• کارگردانی مستند
رابیگر، مایکل، کارگردانی مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۲، ۵۷۶ صفحه

۱۳۹۱
• مستندنمایی

عزتی چهارقلعه، مهدی، مستندنمایی، تهران: ساقی، ۱۳۹۱، ۱۳۶ صفحه
• مستند تلویزیونی در آستانه قرن ۲۱
قاسمی، ابوالحسن، مستند تلویزیونی در آستانه قرن ۲۱، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما، ۱۳۹۱، ۲۴۰ صفحه
• مستند؛ حواشی واقعیت
وارد، پل، مستند؛ حواشی واقعیت، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، چاپ اول: ۱۳۹۱، ۲۰۰ صفحه
• چگونه برای فیلم مستند فیلم‌نامه بنویسیم؟

داس، تریشا، چگونه برای فیلم مستند فیلم‌نامه بنویسیم؟ ترجمه زهره زاهدی کرمانی، تهران: جامعه نو و مرکز سینمای مستند و تجربی، ۱۳۹۱، ۱۱۲ صفحه
• سینمای مستند ایران و جهان
دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ چهارم، تهران: سمت، ۱۳۹۱، ۴۲۸ صفحه
• سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها
 تهامی‌نژاد، محمد، سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها، چاپ دوم، تهران: سروش، ۱۳۹۱، ۲۷۶ صفحه
• مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه
روزنتال، آلن، مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ سوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۱، ۲۱۶ صفحه
• مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین
روزنتال، آلن، مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین، ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۱، ۳۳۶ صفحه

۱۳۹۰
• قصه‌گویی در فیلم مستند
کوران برنارد، شیلان، قصه‌گویی در فیلم مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۵۵۲ صفحه
• مصاحبه در فیلم مستند
صافاریان، روبرت، مصاحبه در فیلم مستند، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۱۵۲ صفحه
• سینمای مستند ایران و جهان
دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ سوم، تهران: سمت، ۱۳۹۰، ۴۲۸ صفحه
• مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه
روزنتال، آلن، مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۲۱۶ صفحه
• نگارش فیلم‌نامه مستند
سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، نگارش فیلم‌نامه مستند، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۱۱۲ صفحه
• ساختن فیلم مستند
همپ، باری، ساختن فیلم مستند: راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۹۰، ۳۸۴ صفحه

۱۳۸۹
• رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه

کوینتار، فوآد، رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه، ترجمه سودابه فضایلی و منیره عراقی‌زاده، تهران: روزبهان، ۱۳۸۹، ۱۳۶ صفحه
• مقدمه‌ای بر فیلم مستند
نیکولز، بیل، مقدمه‌ای بر فیلم مستند، ترجمه محمد تهامی‌نژاد، تهران: جامعه نو و انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۹، ۴۱۶ صفحه
• علف
مقصودلو، بهمن، علف: داستان‌های شگفت و ناگفته، تهران: هرمس، ۱۳۸۹، ۴۶۹ صفحه
• خاکریز، دوربین، مستند
احدی، محمدناصر (به اهتمام)، خاکریز، دوربین، مستند، تهران: جامعه نو و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۹، ۲۰۰ صفحه،
• نقدی بر سیر تحول گفتار در سینمای مستند ایران
امامی، همایون، نقدی بر سیر تحول گفتار در سینمای مستند ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشکده صداوسیما، ۱۳۸۹، ۳۴۵ صفحه
• جستاری در گونه‌شناسی سینمای مستند ایران
امامی، همایون، جستاری در گونه‌شناسی سینمای مستند ایران، تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما، ۱۳۸۹، ۳۷۶ صفحه
• سینمای مستند ایران و جهان
دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، چاپ دوم، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ۴۲۸ صفحه
• قاب بی‌نقاب
محمودی، صدیقه، قاب بی‌نقاب: گفت‌وگو با مستندسازان خوزستان، تهران: موسسه اندیشه کهن پرداز، ۱۳۸۹، ۲۱۸ صفحه
• درآمدی کوتاه بر فیلم مستند
اُفدرهاید، پاتریشیا، درآمدی کوتاه بر فیلم مستند، ترجمه کیهان بهمنی، تهران: افراز، ۱۳۸۹، ۲۲۴ صفحه
• با مستند گذشت
با مستند گذشت: مجموعه مقاله، نقد و گفت‌وگو، ویژه بزرگداشت محمدرضا مقدسیان، به کوشش انجمن مستندسازان ایران و سایت ومستند، خرداد ۱۳۸۹، ۷۴ صفحه
• کارگردانی مستند
رابیگر، مایکل، کارگردانی مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، چاپ دوم، تهران: ساقی، ۱۳۸۹، ۵۷۶ صفحه

۱۳۸۸
• سینمای مردم‌شناختی ایران
امامی، همایون، سینمای مردم‌شناختی ایران: نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران، چاپ دوم، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی، ۱۳۸۸، ۲۵۴ صفحه
•... و مستند مرا نکشت
... و مستند مرا نکشت: مجموعه مقاله و یادداشت، ویژه بزرگداشت محمد تهامی‌نژاد، تهران: ساقی با همکاری انجمن مستندسازان ایران و سایت ومستند، آذر ۱۳۸۸، ۴۸ صفحه
• نگاه سوم، سینمایی دیگر
حسامی، الهام، نگاه سوم، سینمایی دیگر، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پاییز ۱۳۸۸، ۱۲۸ صفحه

۱۳۸۷
• مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین
روزنتال، آلن، مستند؛ از فیلم‌نامه تا تدوین، ترجمه حمیدرضا احمدی‌لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۳۳۶ صفحه
• درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیگ
فکوهی، ناصر (گردآوری و ترجمه)، درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیگ، تهران: نی، ۱۳۸۷، ۳۴۲ صفحه
• حقیقت در قاب مستند
میهن‌دوست، اسماعیل (گردآوری و تالیف)، حقیقت در قاب مستند: مجموعه مقالات درباره سینمای مستند، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۴۴۲ صفحه
سینمای مستند معاصر لهستان
لوبلسکی، تدیوس، سینمای مستند معاصر لهستان، ترجمه علیرضا میراسدالله، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۲۴ صفحه
• گنجینه آسمانی
آوینی، سیدمرتضی، گنجینه آسمانی: گفتار متن فیلم‌های روایت فتح، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۴۳۲ صفحه
• دفاع غیرعامل
کلانتری، محبوبه (گردآوری و تحقیق)، دفاع غیرعامل، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۸۰ صفحه
• مستند بحران
کریمی، آزاده (به کوشش)، مستند بحران، تهران: ماتیکان، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۵۶ صفحه
انیمیشن مستند: شیوه بیانی تازه
قائم‌مقامی، رخساره (تالیف و گردآوری)، انیمیشن. مستند: شیوه بیانی تازه، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۷، ۲۱۰ صفحه
• حقیقت سینما و سینما حقیقت ۲
قوکاسیان، زاون (به اهتمام)، حقیقت سینما و سینما حقیقت ۲: جست‌وجویی در عرصه سینمای مستند، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، ۱۳۸۷، ۴۳۲ صفحه
• فیلم مستند؛ درام و ساختار دراماتیک
امامی، همایون، فیلم مستند؛ درام و ساختار دراماتیک، تهران: ساقی، ۱۳۸۷، ۱۹۲ صفحه

۱۳۸۶
• مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه
روزنتال، آلن، مستند؛ از ایده تا فیلم‌نامه، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۶، ۲۱۶ صفحه
• روایت‌های مستند
درستکار، رضا (زیر نظر)، روایت‌های مستند: مقالاتی درباره سینمای مستند ایران و جهان، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۶، ۳۲۶ صفحه
• حقیقت سینما و سینما حقیقت
قوکاسیان، زاون (به اهتمام)، حقیقت سینما و سینما حقیقت: جست‌وجویی در عرصه سینمای مستند، تهران: ماتیکان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۶، ۳۰۰ صفحه

۱۳۸۵
• مقدمه‌ای بر مستند تلویزیونی
کیلبرن، ریچارد و آیزود، جان، مقدمه‌ای بر مستند تلویزیونی: مواجهه با واقعیت، ترجمه محمد تهامی‌نژاد، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۵، ۳۶۰ صفحه
• سینمای مردم‌شناختی ایران
امامی، همایون، سینمای مردم‌شناختی ایران: نقدی بر قوم پژوهی در سینمای مستند ایران، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی، ۱۳۸۵، ۲۵۴ صفحه
• فیلم مردم نگار
هایدر، کارل. جی، فیلم مردم نگار، ترجمه مهرداد عربستانی و حمیدرضا قربانی، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی، ۱۳۸۵، ۲۶۳ صفحه
• برای آزادی
جعفری لاهیجانی، مجید، برای آزادی: درنگی در زندگی و آثار حسین ترابی، تهران: مولف، ۱۳۸۵، ۲۰۸ صفحه

۱۳۸۴
• بر ستیغ جبال فتح
خسروشاهی، جهانگیر، بر ستیغ جبال فتح: یادداشت‌هایی درباره فیلم‌های مستند سیدمرتضی آوینی، تهران: روایت فتح، ۱۳۸۴، ۱۷۶ صفحه
• پس قصه
امامی، همایون، پس قصه: نقد و بررسی ۱۰ فیلم برتر سینمای مستند ایران، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۴، ۳۱۲ صفحه
• سینمای مستند، سینمای دیگر
 گوتیه، گی، سینمای مستند، سینمای دیگر، ترجمه نادر تکمیل همایون، تهران: ماتیکان، ۱۳۸۴، ۲۰۲ صفحه
• خسرو سینایی، نقاشی با دوربین
 قوکاسیان، زاون، خسرو سینایی، نقاشی با دوربین، اصفهان: نقش خورشید، ۱۳۸۴، ۱۸۴ صفحه

۱۳۸۳
• کارگردانی مستند
رابیگر، مایکل، کارگردانی مستند، ترجمه حمیدرضا احمدی لاری، تهران: ساقی، ۱۳۸۳، ۵۷۶ صفحه
• مستند جنگی
آقا بابایی، علی، مستند جنگی: نگاهی به فیلم‌های مستند جنگی ایران و جهان، تهران: روایت فتح، ۱۳۸۳، ۲۰۰ صفحه
• نسیم حیات
آوینی، سیدمرتضی، نسیم حیات: گفتار متن فیلم‌های مستند، تهران: ساقی، ۱۳۸۳، ۲۰۴ صفحه
• سینمای مستند ژیگاورتوف
ابراموف، ن. پ، سینمای مستند ژیگاورتوف، ترجمه قاسم روبین، تهران: ناهید، ۱۳۸۳، ۱۰۸ صفحه

۱۳۸۲
• سینمای مستند ایران و جهان
دهقانپور، حمید، سینمای مستند ایران و جهان، تهران: سمت، ۱۳۸۲، ۴۲۸ صفحه
• نقدی بر سیر تحولی گفتار در سینمای مستند ایران
امامی، همایون، نقدی بر سیر تحولی گفتار در سینمای مستند ایران، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما، ۱۳۸۲، ۲۷۸ صفحه
• گزیده فیلم‌های مستند
کلانتری، پیروز، گزیده فیلم‌های مستند: ۲۵ سال سینمای ایران، تهران: موزه سینمای ایران و بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۸۲، ۷۶ صفحه
• نگارش فیلم‌نامه مستند
سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، نگارش فیلم‌نامه مستند، ترجمه عباس اکبری و امیر پوریا، تهران: ساقی، ۱۳۸۲، ۱۱۲ صفحه

۱۳۸۱
• ساختن فیلم مستند
همپ، باری، ساختن فیلم مستند، ترجمه جمال آل احمد، تهران: ساقی، ۱۳۸۱، ۳۸۴ صفحه
• سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها
 تهامی‌نژاد، محمد، سینمای مستند ایران، عرصه تفاوت‌ها، تهران: سروش، ۱۳۸۱، ۲۶۸ صفحه
• همراه با باد در دل تنهایی کویر
طیاب، منوچهر، همراه با باد در دل تنهایی کویر: یادداشت‌های تصویری کارگردان، تهران: کتاب خورشید و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ۱۳۸۱، ۱۸۰ صفحه

۱۳۸۰
• تاریخ سینمای مستند

بارنو، اریک، تاریخ سینمای مستند: از آغاز تا ۱۹۷۳، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، تهران: سروش، ۱۳۸۰، ۴۸۴ صفحه

۱۳۷۹
• سینمای قوم پژوهی

عادل، شهاب‌الدین، سینمای قوم پژوهی، تهران: سروش، ۱۳۷۹، ۲۳۲ صفحه
• آثار کلاسیک سینمای مستند
روتمن، ویلیام، آثار کلاسیک سینمای مستند، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، ۱۳۷۹، ۲۰۵ صفحه

۱۳۷۶
• یک تجربه ماندگار
آوینی، مرتضی، یک تجربه ماندگار: روایت فتح به روایت سیدمرتضی آوینی، تهران: روایت فتح، بهار ۱۳۷۶، ۶۴ صفحه

۱۳۷۵
• فرهنگ فیلم‌های مستند سینمای ایران

مهرابی، مسعود، فرهنگ فیلم‌های مستند سینمای ایران: از آغاز تا سال ۱۳۷۵، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، بهمن ۱۳۷۵، ۶۲۴ صفحه
• فیلم‌نامه‌نویسی برای فیلم‌های مستند
سواین دوایت‌و و سواین، جوی‌ر، فیلم‌نامه‌نویسی برای فیلم‌های مستند، ترجمه محمد شهبا، تهران: پارت، ۱۳۷۵، ۱۱۹ صفحه

۱۳۷۴
• فیلم‌برداری مستند جنگی

صدری، محمد، فیلم‌برداری مستند جنگی، تهران: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ۱۱۸ صفحه

۱۳۷۲
• فیلم‌نامه تاریخ سینمای ایران

تهامی‌نژاد، محمد، فیلم‌نامه تاریخ سینمای ایران، تهران: سینما، بهمن ۱۳۷۲، ۱۵۲ صفحه

۱۳۶۴
• پژوهش‌هایی در سینمای مستند
هیلر، جیم و لاول، آلن، پژوهش‌هایی در سینمای مستند، ترجمه وازریک درساهاکیان، تهران: فاریاب، ۱۳۶۴، ۲۰۰ صفحه

۱۳۶۳
• سینمای مستند رومن کارمن

اسلاوین، کنستانتین، سینمای مستند رومن کارمن: تصویر جنگ، انقلاب و حماسه، ترجمه احمد ضابطی جهرمی، تهران: عکس معاصر، ۱۳۶۳، ۷۲ صفحه

۱۳۶۲
• سینمای مستند

میران بارسام، ریچارد، سینمای مستند، ترجمه مرتضی پاریزی، تهران: فیلمخانه ملی ایران، ۱۳۶۲، ۳۳۰ صفحه
• فاشیزم در سینما
شفا، سیامک و عادل، شهاب‌الدین (ترجمه و تالیف)، تهران: هدف، ۱۳۶۲، ۷۲ صفحه

۱۳۶۰
• رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه

کونتیار، فواد، رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه، ترجمه سودابه فضایلی، تهران:؟، ۱۳۶۰، ۹۰ صفحه

۱۳۵۷
• فیلم مستند
نفیسی، حمید؛ فیلم مستند: اصول سینمای مستند، ج ۱، تهران: دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۷، ۱۸۳ صفحه
• فیلم مستند
نفیسی، حمید، فیلم مستند: تاریخ سینمای مستند، ج ۲، تهران: دانشگاه آزاد ایران، ۱۳۵۷، ۶۲۸ صفحه


کتاب‌شناسی و منبع شناسی توصیفی سینمای مستند در ایران را به‌صورت کامل در اینجا بخوانید.

 

منبع: رای بن مستند | تاريخ: 1394/03/22
 | فهرست مطالب ابتدای صفحه | 
به گروه فيس بوک ما بپيونديد