با مستند گذشت
مجموعه ی مقاله، نقد و گفت و گو ویژه ی بزرگداشت محمد رضا مقدسیان

به کوشش انجمن مستندسازان ایران و سایت ومستند، خرداد 1389، 74 صفحه

فهرست:
یادداشت سایت ومستند
یادداشت انجمن مستندسازان سینمای ایران
زندگی نوشت محمد رضا مقدسیان
قطار آرام از برابر کومه ها می گذرد (محمد تهامی نژاد)
مستندساز و زمان های او (احمد میراحسان)
دود از کنده بلند می شود (محمد سعید محصصی)
محمد رضا مقدسیان؛ تعاملی هوشمند با واقعیت (همایون امامی)
گفت و گو با محمد رضا مقدسیان (پیروز کلانتری، مهرداد اسکویی، امیر حسین ثنائی)
فیلموگرافی

 

منبع: رای ُبن مستند | تاريخ: 1389/04/03
به گروه فيس بوک ما بپيونديد