سینمای مستند

ریچارد میران بارسام، ترجمه ی مرتضی پاریزی، تهران: فیلمخانه ملی ایران، 1362،330 صفحه، 40 تومان

فهرست:
پیش مقدمه
مقدمه
فصل اول: تعریف فیلم مستند
فصل دوم: آغاز نهضت مستند سازی در آمریکا، شوروی و اروپا
فصل سوم: جان گریرسون و اولین فیلم مستند انگلستان
فصل چهارم: سینمای مستند انگلستان در اواخر دهه 1930
فصل پنجم: سینمای مستند اروپا و آمریکا از 1930 تا 1940
فصل ششم: دید انسانی رابرت فلاهرتی
فصل هفتم: فیلم هایی از جنگ دوم جهانی
فصل هشتم: سینمای مستند در برزخ 1950 – 1940
فصل نهم: روش های قدیمی و راه های جدید 1960 – 1950
فصل دهم: سینمای مستند جدید: 1970 - 1960

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/05
به گروه فيس بوک ما بپيونديد