حقیقت سینما و سینما حقیقت
جستجویی در عرصه سینمای مستند

زاون قوکاسیان (به اهتمام)، تهران: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و ماتیکان، 1386،300 صفحه، 4000 تومان

فهرست:
سینما حقیقت در راه است (زاون قوکاسیان)
بینشی نو در سینمای مستند ایران (جمشید ارجمند)
سخنی به تکرار (محمد رضا اصلانی)
در مظلومیت سینمای مستند (خسرو دهقان)
قسم نامه ی مستندسازان (بهروز غریب پور)
سینمای مستند و تاثیر آن بر سینمای داستانی (مینو فرشچی)
مستند خلاق یا اثر هنری (احمد طالبی نژاد)
استناد (علیرضا کاوه)
می خواهم با تو حرف بزنم (شاهرخ دولکو)
مستند گزارشی یا گزارش واقعیت (فرشاد فدائیان)
عیون الحقایق و ایضاح الطریق (مهدی نادری)
تجربه ی فیلم – پرتره (محمدسعید محصصی)
بررسی سه فیلم مستند ابراهیم مختاری (شادمهر راستین)
بررسی فیلم های نسل سوم سینمای مستند ایران (محمد تهامی نژاد)
یادداشتی پیرامون رویکردهای نوین در سینمای مستند (امید بنکدار، کیوان علی محمدی)
تمایزات دیجیتالی در سینمای مستند، از ایده تا پخش (احمد میراحسان)
مستند حقیقت است (زاون قوکاسیان)
بازار سینمای مستند در اروپا (محمد اطبایی)
عنصر حقیقت (ترجمه ی عسل امامی)
فیلم های مستند جدید (ترجمه ی شهداد گلستانه)
فیلم های مستند واقعی (ترجمه ی گلستانه)
نگاهی به فیلم های مستند در ارمنستان از آغاز تا 1990 (آندارانیک خچومیان و ورژیک کاراپتیان)
پلی بر رودخانه ی خشک (نگاهی گذری و نظری به سینمای مستند افغانستان، محمد سرور رجایی)
سینمای مستند سوریه (مرجان گلستانی)

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/02/04
به گروه فيس بوک ما بپيونديد