ژیگاورتوف

ن.پ.ابراموف، ترجمه ی قاسم روبین، تهران: ناهید، 1383، 108 صفحه، 1200 تومان

فهرست:
ژیگاورتوف و هنر مستند سازی
کینو – پراودا (سینما – حقیقت)
آغاز سینمای مستند
کینو – گلاز (سینما – چشم)
ثبت زندگی به همان صورتی که هست
کینو  پراودای لنین
شوروی، به پیش!
ششمین قسمت دنیا
مردی با دوربین فیلمبرداری
یازدهمین سال
سمفونی دُنباس (اشتیاق)
سه سرود برای لنین
لالایی
ضمیمه:
سخن آخر
گزیده ها
یادداشت ها

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/22
به گروه فيس بوک ما بپيونديد