مستند جنگی
نگاهی به فیلم های مستند جنگی ایران و جهان

علی آقا بابایی، تهران: روایت فتح،1383، 200 صفحه، 1700 تومان

فهرست:
مقدمه و پیش گفتار
سینمای مستند جنگی در جهان
سینمای مستند جنگی در ایران
سبک شناسی سینمای مستند جنگی در ایران
گفت و گو با فیلمسازان
فرهنگ فیلم های مستند جنگی در ایران
اعلام

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/24
به گروه فيس بوک ما بپيونديد