سینمای مستند ایران و جهان

حمید دهقان پور، تهران: سمت، 1382، 428 صفحه، 1950 تومان

فهرست:
فصل اول: سینمای مستند
      تعریف
      مقدمه ای برای شناخت واقعیت
      سه عنصر اساسی جهان بینی
            انواع واقعیت
            خواص واقعیت
فصل دوم: شیوه های تولید فیلم مستند و داستانی
      شیوه های تولید
            فرآیند تولید استودیویی
            آمادگی پیش از فیلمبرداری
            انتخاب سوژه
            استفاده صحیح از ابزار و فنون
            سیمای کلی تحقیق و آماده سازی
            طرح پیشنهادی فیلم مستند
            داستان فیلم
            ارائه سوژه ای به عنوان نمونه برای بحث و بررسی
            برقراری روابط در طول تحقیقات
            دو روش دوراندیشانه برای تحقیق
            تصمیم گیری در مورد نوع واکنش و تقسیم نقش بین بازیگران
            اهمیت تعیین نقش های استعاری
            مصاحبه های مقدماتی و تغییر رفتار افراد در مقابل دوربین
            تکمیل ساختار موضوعی فیلم
            آزمودن مجدد یافته ها و حقایق
            تفاوت در اهداف
            حمایت کنندگان فیلم مستند
            حمایت های دولتی
            حمایت های غیر دولتی، شرکت ها
            شبکه های تلویزیونی
            حمایت سازمان های بین المللی
            نهادهای اجتماعی
فصل سوم: نهضت های مستند سازی
      نظریه رمانتیک آمریکایی
      نظریه تبلیغاتی روسی
      نظریه رئالیسم اروپایی
      مستند آمریکا
فصل چهارم: سینمای مستند انگلستان
      سینمای مستند اجتماعی
            جان گریرسون
            جان گریرسون و نظریه هایش
      نهضت های بعد از گریرسون
      تفاوت
فصل پنجم: روش ها
      شبیه سازی
      بازسازی
      تالیفی
      نمایشی کردن
      مصاحبه و گفت و گو
            چرا مصاحبه اهمیت دارد؟
            انواع موقعیت ها
            آماده سازی و مهارت های اولیه
      روایت
      بدیهه سازی
      دوربین مخفی
      فیلم خبری
فصل ششم: سبک ها
      تعریف سبک
            سینمای مستند شاعرانه
            برت هانسترا
      مستند قوم نگار
            دیدگاههای متفاوت
      روش های مردم نگاری
      مستند سیاسی
      مستندسازان مستقل
فصل هفتم: سینمای مستند تبلیغاتی
      تبلیغات
            مفاهیم پروپاگاندا
            پروپاگاندای ملی و پروپاگاندای بین المللی
            فرق پروپاگاندا با ارشاد
      تاریخچه ی تبلیغات
            سینمای تبلیغاتی نازی
            نهضت مستندسازی در شوروی
      سینمای مستند تبلیغی
            لنی ریفنشتال
            ورتوف و فیلم شاعرانه
            داوژنکو و فیلم شاعرانه
            رومن کارمن
فصل هشتم: سینمای مستند اروپا
      جنبش آوانگارد یا پیشرو
            نمونه هایی از فیلم های این جنبش
            سینمای مستند فرانسه
            ژان ویگو
            سینمای مستند هلند
            سینمای مستند آلمان
            والتر روتمن (1941 – 1887)
فصل نهم: سینمای مستند در برزخ
      فیلم های مستند در برزخ
      فیلم های مستند جنگی
            فیلم های مستند جنگی انگلستان
            سینمای مستند جنگی آمریکا
      فیلم مستند آموزشی
            اهمیت فیلم آموزشی
            فیلم آموزشی چگونه فیلمی است؟
      سینمای مستند بعد از جنگ جهانی دوم
فصل دهم: سینمای مستند جدید
      جنبش سینمای آزاد
      سینما وریته، سینمای حقیقت جو
      مستند بی واسطه
            دان آلن پنی بیکر
            فردریک وایزمن
      موج نو در سینمای مستند
            گادفری رجیو
            ران فریک
فصل یازدهم: سینمای مستند ایران
      تاریخچه
            دوره ی اول: 1279 – 1330
            دوره ی دوم: 1330 – 1357
            تلویزیون
            دوره ی سوم: 1357 – 1379

پیوست: تصاویر
منابع

 

منبع: رای بُن مستند | تاريخ: 1388/01/21
به گروه فيس بوک ما بپيونديد